Hubungi Kami

  Pusat Dokumentasi Melayu,
  Dewan Bahasa dan Pustaka,
  Peti Surat 10803,
  50926 Kuala Lumpur

  Tel: 03-2148 3540/41
  Faks: 03-2142 9903
  E-mel: khidmat1@dbp.gov.my