Halaman Utama
Hasil carian mengikut kategori
Judul
Pengarang
Subjek

 * Klik  untuk pilih kategori.

Akaun Keahlian
No KP / No ahli >>
(No pekerja DBP)
Semak akaun
Katalog Awam Dalam Talian  ( KAWAT )  ( OPAC - Online Public Access Catalog )
Maklumat terperinci (artikel akhbar)           Carian Baru

Budaya menunding jari
Pengarang Hasyuda Abadi
Halaman B6
No Panggilan SAB-A0043/17
Subjek Budaya-Aspek Sosial
Akhbar
Akhbar Utusan Borneo
Penerbit Harian Borneo Sdn Bhd, Kota Kinabalu (2013)
No ID 44213565
Subjek Surat Khabar Harian (Sabah)