Halaman Utama
Hasil carian mengikut kategori
Judul
Pengarang
Subjek

 * Klik  untuk pilih kategori.

Akaun Keahlian
No KP / No ahli >>
(No pekerja DBP)
Semak akaun
Katalog Awam Dalam Talian  ( KAWAT )  ( OPAC - Online Public Access Catalog )
Maklumat terperinci (artikel akhbar)           Carian Baru

Potret Istana
Pengarang Hasyuda Abadi
Halaman 13
No Panggilan 0281455
Subjek Sajak Melayu Malaysia
Rujuk Silang Shukor Hussin
Akhbar
Akhbar Utusan Borneo
Keluaran 22/10/1997
Penerbit Harian Borneo Sdn Bhd, Kota Kinabalu
No ID 116150