Halaman Utama
Hasil carian mengikut kategori
Judul
Pengarang
Subjek

 * Klik  untuk pilih kategori.

Akaun Keahlian
No KP / No ahli >>
(No pekerja DBP)
Semak akaun
Katalog Awam Dalam Talian  ( KAWAT )  ( OPAC - Online Public Access Catalog )
Maklumat terperinci (artikel akhbar)           Carian Baru

Membenam bisa
Pengarang Hasyuda Abadi
Halaman 4
No Panggilan SAB-A0204/08
Subjek Sajak Melayu Malaysia
Akhbar
Akhbar Harian Ekspres
Penerbit Sabah Publishing House Sdn. Bhd., KOTA KINABALU (2008)
No ID 1009400