Halaman Utama
Hasil carian mengikut kategori
Judul
Pengarang
Subjek

 * Klik  untuk pilih kategori.

Akaun Keahlian
No KP / No ahli >>
(No pekerja DBP)
Semak akaun
Katalog Awam Dalam Talian  ( KAWAT )  ( OPAC - Online Public Access Catalog )
Maklumat terperinci (artikel akhbar)           Carian Baru

Derap Kaki Yang Tak Bernama
Pengarang Hasyuda Abadi
Halaman 5
No Panggilan SAB-A1983/10
Subjek Puisi Melayu Malaysia Sabah
Akhbar
Akhbar Harian Ekpress (Daily Express)
Penerbit Sabah Publishing House Sdn. Bhd., KOTA KINABALU (2006)
No ID 5365879