Halaman Utama
Hasil carian mengikut kategori
Judul
Pengarang
Subjek

 * Klik  untuk pilih kategori.

Akaun Keahlian
No KP / No ahli >>
(No pekerja DBP)
Semak akaun
Katalog Awam Dalam Talian  ( KAWAT )  ( OPAC - Online Public Access Catalog )
Maklumat terperinci (artikel majalah)           Carian Baru

Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian?
Pengarang Baha Zain
Halaman 88
No Panggilan 0333178
Subjek Sajak Melayu Malaysia
Majalah
Majalah Dewan Sastera
Bilangan/ No 04
Jilid 33
Keluaran 01/04/2003
Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka (Terbitan), Kuala Lumpur (2003)
Nombor Kelas MJ 899.2305 Dew
Subjek Terbitan Berkala - Malaysia
No. ID. 73515